STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng CL-40M ALP/Nhật ALP/Nhật Tiệt trùng dụng cụ y tế thí nghiệm, dụng cụ thủy tinh, chất thải sinh học Quy tắc 13 TTBYT Loại C