STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn đẻ đa năng theo danh mục Elips, Hàn Quốc Hàn Quốc Dùng hỗ trợ sinh sản Quy tắc 12 TTBYT Loại A