STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện Máy truyền dịch tốc độ cao Belmont RI-2: - Bình chứa máu 3 lít (rỗng) - Bộ dây truyền dịch dùng 1 lần - Bộ dây truyền dịch bệnh nhân kép - Bộ dây truyền dịch bệnh nhân mở rộng Theo phụ lục Theo phụ lục Belmont Medical Technologies. Phụ kiện dùng cho Máy truyền dịch/ máu tốc độ cao. Quy tắc 11, phần II, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C