STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cá nhân dành cho trẻ em Urgo Kawaii CareMax Co., Ltd. CareMax Co., Ltd. Băng cá nhân cắt sẵn được sử dụng để bảo vệ các vết thương bề mặt tránh nhiễm bẩn và thấm hút dịch tiết. Không thấm nước, không dính vào vết thương. QT1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A