STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản tiểu cầu PC3200i Helmer Scientific Helmer Scientific Dùng để bảo quản tiểu cầu Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Máy lắc tiểu cầu PF96i Helmer Scientific Helmer Scientific Dùng để lắc tiểu cầu Quy tắc 12 TTBYT Loại A