STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch là quả lọc vi khuẩn và chất gây sốt, được sử dụng để cung cấp dung dịch thẩm tách có độ tinh khiết cao và tạo ra dung dịch thay thế cho các quy trình HDF và HF trực tuyến trong quá trình điều trị. Quả lọc có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau trong thiết bị thẩm tách Dialog+ do B. Braun sản xuất. Những tùy chọn này bao gồm sử dụng làm “quả lọc chất gây sốt” trong điều trị thẩm tách máu, lọc máu và lọc thẩm tách máu mãn tính và “trực tuyến” trong điều trị lọc máu và lọc thẩm tách máu. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B