STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán cá nhân chống thấm nước Theo phụ lục Theo phụ lục NICHIBAN CO., LTD. Băng không thấm nước giúp bảo vệ bề mặt vết thương và ngăn thấm nước. Quy tắc 1, phần IIA, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A