STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi tai mũi họng kèm phụ kiện ENF-P4; ENF-T3; ENF-V2; ENF-V3; ENF-VH; ENF-VQ; ENF-VT2; ENF-XP Aizu Olympus Co.,Ltd Olympus Medical Systems Corp. Dùng để nội soi tai mũi họng Quy tắc số 10 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại B
2 Hệ thống nội soi chẩn đoán và điều trị Evis Exera III kèm dụng cụ Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. Dy\ùng để nội soi chẩn đoán và điều trị Quy tắc số 10 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại B
3 Ống kính soi phẫu thuật tiết niệu kèm bộ dụng WA2T430A; WA4KL130; A22000A; A22001A; A22002A; A22003A; A22004A; A20915A; A20916A; A42011A; A22040A; A22251A; A22255A; A22205A Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. Dùng để soi phẫu thuật tiết niệu Quy tắc số 10 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại B