STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điều trị điện xung ELEKTRA 2, THERAPIC 2000, THERAPIC 7200, THERAPIC 9200, THERAPIC 9400. EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
2 Máy điều trị điện từ trường MAGNETOMED 2000; MAGNETOMED 7200; MAGNETOMED 8400 EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
3 Máy trị liệu áp lực khí PRESSOMED 2900; PRESSOMED 707 KP, PRESSOMED EVO EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
4 Máy điều trị vi sóng RADARMED 2500 CP, RT 250 DIGITAL EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
5 Máy trị liệu bằng sóng xung kích SHOCK MED, SHOCK MED COMPACT EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại C
6 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng IPL MED EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại C
7 Máy siêu âm điều trị ULTRASONIC 1300; ULTRASONIC 1500; US 50 EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
8 Thiết bị trị liệu điện nhiệt bên trong HR TEK; HR TEK Desk; HR TEK Basic EME S.r.l EME Srl Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
9 Máy trị liệu kết hợp điện xung và siêu âm COMBIMED 2200, COMBIMED 200 EME S.r.l EME Srl Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
10 Máy trị liệu kết hợp điện xung, siêu âm, điện từ trường và laser COMBIMED 4000 EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại C
11 Máy trị liệu chân không VACUUMED EME S.r.l EME S.r.l Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
12 Máy laser điều trị công suất cao PR 999 500mW; PR999 4000mW; PR999 8000mW; VIKARE 4W; VIKARE 8W; BIPOWER LUX 6W; BIPOWER LUX 12W; CRYSTAL YAG; CRYSTAL YAG DESK EME S.r.l EME Srl Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B
13 Máy laser điều trị LASERMED 2100; LASERMED 2200; LIS 1050; VEGA 1064 EME S.r.l EME Srl Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B