STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy Mycobacteria BD BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT/220502 Becton Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ Lowenstein-Jensen Medium + PACT được sử dụng để nuôi cấy Mycobacterium tuberculosis và các chủng mycobacteria khác. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A