STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm MICRO FILES Theo phụ lục Theo phụ lục Mani, Inc., Nhật Bản - Trâm MICRO FILES dùng để mở rộng ống tủy. - Không tái sử dụng. Quy tắc 6 TTBYT Loại B