STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường đông rã phôi Theo phụ lục Theo phụ lục Reprolife Inc – Nhật Bản đông rã phôi Quy tắc 2 TTBYT Loại B