STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm đầu thắt tĩnh mạch Multiband Ligator G-Flex G-Flex Kết hợp với vòng thắt để thắt tĩnh mạch thực quản trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Đầu thắt tĩnh mạch Multiband Ligator G-Flex G-Flex Thắt giãn tĩnh mạch thực quản Quy tắc 5 TTBYT Loại B
3 Kim chích cầm máu Sclerotherapy & Injection Needles G-Flex G-Flex Chích cầm cầm máu Quy tắc 6 TTBYT Loại B
4 Dây dẫn đường mật Non-Vascular Guidewires G-Flex G-Flex Dẫn đường đưa các dụng cụ khác vào đường mật Quy tắc 7 TTBYT Loại B
5 Dao cắt cơ vòng Sphincterotomes - Papillotomes G-Flex G-Flex Mở cơ vòng oddi Quy tắc 9 TTBYT Loại C