STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG CÁ NHÂN MENOPLAST Ningbo Yingmed Medical Instruments Co.,Ltd/China Ningbo Yingmed Medical Instruments Co.,Ltd/China Băng các vết thương trên cơ thể Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A