STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy NAVIOS EX Flow Cytometer 8 COLOR/2 LASER/B80911 Beckman Coulter, Inc., USA Beckman Coulter Ireland Inc., Ireland Navios EX là máy xét nghiệm tế bào dòng chảy được thiết kế để đánh giá định tính và định lượng các đặc tính sinh học và vật lý của các tế bào và loại hạt khác nhằm đưa ra các kết quả đa thông số trong chẩn đoán in vitro. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 3. TTBYT Loại C