STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que nong, que dò Theo phụ lục Theo phụ lục Delacroix-Chevalier/ Landanger Dụng cụ sử dụng nhiều lần dùng trong phẫu thuật ngoại khoa: nong mạch máu, nong hậu môn, nong tử cung,.. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A