STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tính chất làm sạch tổn thương từ thảo dược theo danh mục Cty cổ phần dược và thiết bị y tế CAREPHAR, Việt Nam Cty CP SX và PT sản phẩm hợp chất tự nhiên ALBA, Việt Nam Tác dụng chống viêm nhiễm làm sạch tổn thương,... Quy tắc 4 TTBYT Loại A