STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AHN pipet4u pro Manual Pipettes (variable) theo danh mục AHN/ Đức AHN/ Đức Hút và nhả chất lỏng chính xác lượng nhỏ theo thể tích điều chỉnh Quy tắc 5 TTBYT Loại A