STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử chẩn đoán bệnh Asp LFD theo danh mục Cty TNHH OLM Diagnostics, Vương Quốc Anh Cty TNHH OLM Diagnostics, Vương Quốc Anh Dùng để phát hiện đinh tính nằm Asperillis Quy tắc 4 TTBYT Loại B