STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn điều trị bệnh nhân và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Lojer Oy Dùng cho bệnh nhân nằm lên để bác sĩ thăm khám, điều trị phục hồi chức năng hoặc vật lí trị liệu Quy tắc 4, Phần 2, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 TTBYT Loại A