STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG OMNIset® được thiết kế dành riêng cho máy lọc máu liên tục OMNI. OMNIset® được sử dụng để điều trị lọc máu cấp tính liên tục dành cho các bệnh nhân bị suy thận cấp tính, và/hoặc nhiễm độc. Các thông tin khác có trong hướng dẫn sử dụng của máy lọc máu liên tục OMNI. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C