STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị phẫu thuật lạnh Targetcool RM-DT02W RecensMedical Inc RecensMedical Inc Làm lạnh tại chỗ vùng mục tiêu Quy tắc 9, Phần II, Phục lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B