STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường SKS002; SKS002-W; SKS0025; SKS003; SKS005; SKS007-3; SKS007-4; SKS036; SKS008; SKS013-1; SKS006-1; SKS020 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd. Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd. Đựng đồ cá nhân , thuốc Quy tắc 12 , Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A