STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị hóa học 3M Zeus-CIT/1228 3M HEALTH CARE/ USA Medonica CO., LTD - Hàn Quốc Dùng trong y tế sử dụng,... Quy tắc 15 TTBYT Loại C