STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột sợi thủy tinh KCF 02 (5.0cm x 360cm) KCF 03 (7.5cm x 360cm) KCF 04 (10.0cm x 360cm) KCF 05 (12.5cm x 360cm) KCF 06 (15.0cm x 360cm) Suzhou Connect Medical Technology Co., Ltd., Trung Quốc Suzhou Connect Medical Technology Co., Ltd., Trung Quốc bó bột Qui tắc 4 TTBYT Loại A