STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng và phụ kiện YCO-N01, YCO-010 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation Sấy tiệt trùng dụng cụ Quy tắc 15 TTBYT Loại C