STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa phòng ngừa MI VARNISH GC Corporation Fuji Oyama Factory GC CORPORATION Điều trị tất cả những trường hợp nhạy cảm răng có liên quan đến lộ ống ngà Quy tắc 5, mục 2 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B