STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị khớp răng 9.049.1 đến 9.049.15/9.049.1 đến 9.049.15 CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS Dụng cụ hỗ trợ dùng trong thủ thuật, phẫu thuật nha khoa Quy tắc 6, phần IIB, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gương chụp hình 9.050.1 đến 9.050.20/9.050.1 đến 9.050.20 CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS Dụng cụ hỗ trợ dùng trong thủ thuật, phẫu thuật nha khoa Quy tắc 6, phần IIB, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Band niềng răng 9.051.1 đến 9.051.15/9.051.1 đến 9.051.15 CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS Dụng cụ hỗ trợ dùng trong thủ thuật, phẫu thuật nha khoa Quy tắc 6, phần IIB, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A