STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim và phụ kiện ELI 230 Mortara Instrument, Inc Mortara Instrument, Inc Theo dõi điện tim cho bệnh nhân nhằm đánh giá sức khỏe hoặc các bệnh lý về tim mạch Quy tắc 10 mục C phần II phụ lục I Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B