STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm IN30m, IN55m, IN75m, IN110m, IN160m, IN260m, IN450m, IN750m, IF30m, IF55m, IF75m, IF110m, IF160m, IF260m, IF450m, IF750m. Memmert GmbH + Co. KG Memmert GmbH + Co. KG Thiết bị này có thể được sử dụng để làm nóng túi fango, silicat và APS dùng cho vật lý trị liệu và giữ ấm cho chúng. Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A