STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm IN30mplus, IN55mplus, IN75mplus, IN110mplus, IN160mplus, IN260mplus, IN450mplus, IN750mplus, IF30mplus, IF55mplus, IF75mplus, IF110mplus, IF160mplus, IF260mplus, IF450mplus, IF750mplus. Memmert GmbH + Co. KG Memmert GmbH + Co. KG Có thể sử dụng thiết bị này để kiểm soát nhiệt độ của các dung dịch rửa và truyền dịch cũng như chất cản quang. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A