STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B Asan Easy Test Influenza A/B/AM2414-K Asan Pharmaceutical Co., Ltd. Asan Pharmaceutical Co., Ltd. Asan Easy Test Influenza A/B được dùng để định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm tuýp A và tuýp B từ các mẫu tăm bông mũi họng Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C