STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng CleanTec AB80; CleanTec CB23 Ritter Concept GmbH/Đức Ritter Concept GmbH/Đức Dùng để tiệt trùng dụng cụ tại phòng khám Quy tắc 15 TTBYT Loại C