STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị xét nghiệm miễn dịch tự động Bluxbox D6.0/60BB01 BluSense Diagnostics ApS,Đan Mạch BluSense Diagnostics ApS,Đan Mạch Dùng để kết hợp với thể xét nghiệm dùng 1 lần Quy tắc 3 TTBYT Loại C