STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AGOL Esenza Balsamica Lọ nhỏ giọt 50ml và 100m, Lọ xịt 8ml và 18ml Alba Thyment So.Z.o.o,Ba Lan Alba Thyment So.Z.o.o,Ba Lan Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp trên mãn tính,... Quy tắc 5 TTBYT Loại B