STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy Geri 50ml ONE-50 Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Dùng để cung cấp các chất dinh dưỡng Quy tắc 13 TTBYT Loại D