STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tất đàn hồi OTHREE Leg Care Medical (All sizes and colors) OTHREE Leg Care Tight (All sizes and colors) OTHREE Leg Care Cotton (All sizes and colors) OTHREE Leg Care Ladies, (All sizes and colors) Fukuske Corporation Fukuske Corporation Ngăn ngừa sự ngưng tụ máu tĩnh mạch chân thông qua việc thúc đẩy lưu chuyển máu trong tính mạch Quy tắc 4 TTBYT Loại A