STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ổ khí y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Samsung Medical Eng Co.,Ltd Dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí trong các cơ sở khám chữa bệnh Dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí trong các cơ sở khám chữa bệnh TTBYT Loại B