STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn đẻ đa năng YNK-DT100 Yuil Trading Corporation Republic of Korea Phục vụ quá trình sinh nở Quy tắc 12 TTBYT Loại A