STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao đốt điệt sử dụng một lần Disposable Surgical Active Electrodes ( Electrosurgical Pencils)/ HC-EP1-A/A70, HC-EP1-A/A100, HC-EP1-A/A120, HC-EP1-A/A160, HC-EP1-A/B70, HC-EP1-A/B160, HC-EP1-A/C70, HCEP1-A/C160, HC-EP1-B/A70, HC-EP1-C/A70 Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd Sử dụng chung với máy đốt điện. Dùng trong các ca phẫu thuật : phẫu thuật chung, nội soi, phẫu thuật sản khoa, tai mũi họng ... Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B