STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 1 lần FiLac® Fistula Probe, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
2 Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần FiLac® Fistula Probe, IC, A CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
3 Sợi quang học điều trị trĩ sử dụng 5 lần HELP®LHP® - Fiber, Conical glass Tip, Adj.Luer, IC, A CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
4 Sợi quang học điều trị trĩ sử dụng 1 lần HELP®LHP® - Fiber, Conical glass Tip, Adj.Luer, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
5 Sợi quang học điều trị tĩnh mạch sử dụng 3 lần ELVeS® Radial® slimTM Fiber, IC, A CeramOptec GmbH/ CeramOptec GmbH/ Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
6 Sợi quang học điều trị tĩnh mạch sử dụng 1 lần ELVeS Radial slimTM Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
7 Sợi quang học điều trị tĩnh mạch sử dụng 1 lần ELVeS RadialTM Fiber CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C
8 Bộ sợi quang học điều trị trĩ sử dụng 1 lần LHP®Procedure Kit, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng kết hợp với dao mổ laser dùng trong phẫu thuật cắt bỏ, cầm máu điều trị các bệnh liên quan trĩ, rò hậu môn, nội tĩnh mạch. Quy tắc 9 TTBYT Loại C