STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co. Phục vụ hỗ trợ bệnh nhân trong phòng bệnh Quy tắc 4 TTBYT Loại A