STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đường huyết cá nhân Medismart® Sapphire (Plus) MS 410-010 Lobeck Medical AG Lobeck Medical AG Giúp người dùng kiểm tra đường huyết ngay tại nhà. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Que thử đường huyết dùng cho máy Medismart® Sapphire (Plus) MS 460-010 MS 470-010 Lobeck Medical AG Lobeck Medical AG Giúp người dùng kiểm tra đường huyết (Glucose) ngay tại nhà. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C