STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị mài cắt DIASWISS Theo phụ lục Theo phụ lục DIASWISS, Thụy Sỹ Thiết bị mài cắt chính xác DIASWISS với các mũi khoan cắt kim cương, mũi khoan cắt carbide, điã cắt. Thiết bị chỉ sử dụng trong điều trị nha khoa. Quy tắc 6- Trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời -Phần IIB; phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B