STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đường huyết, mỡ máu và gút cá nhân BeneCheck Plus BK6-40M General Life Biotechnology Co., Ltd. Shinshu Factory General Life Biotechnology Co., Ltd. Shinshu Factory Giúp người dùng kiểm tra đường huyết (Glucose), mỡ máu (Cholesterol) và gút (Uric Acid) tại nhà. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Que thử đường huyết dùng cho máy Benecheck Plus BK6-G General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Giúp người dùng kiểm tra đường huyết (Glucose) tại nhà. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Que thử mỡ máu dùng cho máy Benecheck Plus BK-C2 General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Giúp người dùng kiểm tra mỡ máu (Cholesterol) tại nhà. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Que thử gút dùng cho máy Benecheck Plus BK-U1 General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Giúp người dùng kiểm tra gút (Uric Acid) tại nhà. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C