STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu RLE50086V; RLE60086V; Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Scientific Dùng để bảo quản mẫu, sinh phẩm của người Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu KFDE 520 KW Apparecchi Scientifici Srl KW Apparecchi Scientifici Srl Dùng để bảo quản mẫu, sinh phẩm của người Quy tắc 2 TTBYT Loại B
3 Tủ mát bảo quản mẫu KLAB-R400VX KW Apparecchi Scientifici Srl KW Apparecchi Scientifici Srl Dùng để bảo quản mẫu, sinh phẩm của người Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Tủ mát bảo quản mẫu BPR-5V650 (BXC-V650M) Biobase Biobase Dùng để bảo quản mẫu, sinh phẩm của người Quy tắc 2 TTBYT Loại B