STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa kết hợp xương Theo phụ lục Theo phụ lục HanKil Tech Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phẫu thuật kết hợp xương Quy tắc 8 mục B phần II phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 TTBYT Loại C