STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí hoặc khí gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. Thời hạn sử dụng tối đa không quá 7 ngày (sử dụng ngắn hạn). Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B