STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm pha mẫu WORKSTATION pro-x 140 WORKSTATION pro-x 140/ 102300PROX Milestone Srl, Italy Milestone Srl, Italy - Dùng để pha mẫu mô bệnh phẩm trên bàn pha. - Sử dụng trong khoa giải phẫu bệnh bệnh viện. Quy tắc 5 TTBYT Loại A