STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản (phế quản) 2 nòng Theo phụ lục Theo phụ lục HANGZHOU TAPPA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Sản phẩm này được sử dụng dùng trong trường hợp gây mê thông khí một phổi, màng phổi hoặc mổ thực quản cần làm xẹp một bên phổi và cung cấp oxy trong quá trình phẫu thuật lồng ngực, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư thực quản, chứng phình động mạch. Quy tắc 5 phần II, Thông tu 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống chẹn phế quản Theo phụ lục Theo phụ lục HANGZHOU TAPPA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Sản phẩm này được sử dụng dùng trong trường hợp gây mê thông khí một phổi, màng phổi hoặc mổ thực quản cần làm xẹp một bên phổi và cung cấp oxy trong quá trình phẫu thuật lồng ngực, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư thực quản, chứng phình động mạch. Quy tắc 5 phần II, Thông tu 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục HANGZHOU TAPPA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Sản phẩm này được sử dụng để thiết lập đường thở nhân tạo ngắn hạn cho bệnh nhân khi phẫu thuật gây mê, thiết lập thông khí nhân tạo và giúp bệnh nhân thở Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mask thanh quản Theo phụ lục Theo phụ lục HANGZHOU TAPPA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Tiếp xúc với cổ họng để đưa oxy đi vào cơ thể, kết nối giữa nguồn khí và cơ thể Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B